L

Nordea belönar arbete om underhåll med pris

Foto: Ltu Professor Uday Kumar Foto: Ltu Professor Uday Kumar

Uday Kumar, professor vid Luleå tekniska universitet (Ltu), har tilldelats Nordeas vetenskapliga pris 2014, rapporterar ltu i en kommuniké. Uday Kumar får priset bland annat för att han byggt upp forskargruppen Drift och underhållsteknik vid Luleå tekniska universitet. Det är en forskargrupp som rönt stor framgång nationellt och internationellt och vars forskning lett till stora energibesparingar i samhället.


– Jag är nöjd och glad över att ta emot Nordeas Vetenskapliga pris 2014. Det känns fantastiskt roligt och som ett erkännande för vår forskning och våra innovationer. Jag känner tacksamhet till mina medarbetare och min forskargrupp för deras stöd i det här, säger professor Uday Kumar.
– Utmärkelsen, erkänner inte bara vikten av forskning inom ett område som är komplext och multidisciplinärt, utan också speglar de långsiktiga strategiska satsningar och investeringar som Ltu har gjort i lärande och forskning inom detta viktiga, men icke traditionella forskningsområde.
Bergteknik
Uday Kumar fick sin grundexamen i bergteknik 1979 från Indien och började sin vetenskapliga karriär som doktorand vid ltu 1986. Innan dess arbetade han flera år inom gruvindustrin i Indien, en erfarenhet som förmodligen bidragit till hans naturliga och framgångsrika sätt att kommunicera med industrin.
År 2001, blev han professor i Drift och underhållsteknik vid Ltu.
Så här står det i motiveringen:  ”På bara några år har han lyckats bygga upp och etablera den då nystartade forskargruppen Drift och underhållsteknik, som rönt stor uppmärksamhet nationellt och internationellt.
Uday Kumar och hans forskargrupps arbete har resulterat i stora energibesparingar och därmed ett mer hållbart samhälle – med möjlighet att spara miljarder åt samhället” och att ”Uday Kumar även är föreståndare för Järnvägstekniskt centrum (JVTC), vid Ltu, i vilket han bidragit till en lyckad integration av forskning och samverkan med samhälle och näringsliv”.
Nordeas Norrlandsstiftelse inrättade sitt vetenskapliga pris vid ltu för åtta år sedan för framgångsrika forskare med stor utvecklingspotential, vilkas forskningsresultat bidrar till tillväxt och utveckling. Prissumman är 100 000 kronor.

Publicerad 2014-12-09 09:52:10