L

Nya standarder: utrustning för smarta elnät samt nya regler för solcellsanläggningar

I standardserien iec 61850 som behandlar kommunikationsnät och system för kraftföretagsautomation finns även krav på själva utrustningen, skriver sek (Svensk Elstandard) i samband med utgivningen av den andra, reviderade utgåvan av svensk standard ss-en 61850-3. Anlednigen är att förhållandena i kraftstationers och ställverksmiljöer och deras omgivning är lite annorlunda med bland annat större elektromagnetiska störningar än på många andra platser. I den nya utgåvan av standarden har dessa fordringar uppdaterats, så att de stämmer överens med motsvarande fordringar i standarder för andra, liknande produkter, exempelvis för mätande reläer och skyddsutrustning.


Säkerheten
I den nya ss-en 61850-3 finns nu också säkerhetsfordringar – elsäkerhet och liknande – som är baserade på motsvarande i ss-en 60255-27 för mätande reläer och reläskydd. emc-fordringarna har utökats och justerats, så att de stämmer överens med vad som gäller för reläskyddsutrustning och med vad som anges i den tekniska specifikationen iec 61000-6-5, om immunitet hos kraftstationer och ställverk.
Producenter av Solel
Utvecklingen går samtidigt mot att allt fler små aktörer producerar el. Även här kommer det att behövas översikt av regelverken.
Förslag till europeisk standard med byggnadstekniska fordringar på solpaneler finns nu på remiss.


Byggnadskrav
I nybyggen kan det vara fördelaktigt om paneler med solceller ingår som en del av själva byggnaden, istället för att sättas på plats efteråt. De standarder för solceller som finns handlar om de optiska och elektriska egenskaperna och hur de provas. Det har hittills saknats en beskrivning av de byggnadstekniska fordringarna. Förslaget till europeisk och svensk standard är nu på remiss från sek till den 1 december 2014 och består av två delar, pren 50583-1 och pren 50583-2.
Den första delen behandlar själva solpanelen medan den andra innehåller krav som styrs av placeringen på byggnaden. Förslagen innehåller exempelvis krav på mekanisk motståndskraft, brandtålighet, värmeisolering och förmågan att klara storm och snölaster. Eftersom solcellsmodulerna normalt placeras på tak ägnas särskild uppmärksamhet åt hur man provar deras förmåga att inte släppa igenom regn.

Publicerad 2014-12-30 09:50:22