L

Rekordlåg ränta kan ge underleverantörsboom

Foto: Dagmar Zitkova Anders Ekdahl, VD för Sinf, Svensk Industriförening. Foto: Dagmar Zitkova Anders Ekdahl, VD för Sinf, Svensk Industriförening.

Trots ett avvaktande konjunkturläge ser man flera ljuspunkter, visar den senaste Underleverantörsbarometern som Svensk Industriförening, Sinf, har lagt  fram.  
– Vår bedömning är att läget är gynnsamt för de som är aktiva och offensiva, skriver Anders Ekdahl, Sinfs vd i samband med barometerns presentation.


Svagt för Europa
– Under 2014 har oroligheter i Ryssland, en svag ekonomisk utveckling i Europa och det svenska Riksdagsvalet skapat en avvaktande stämning. Utsikterna var mycket positiva i början av året, men har inte riktigt infriats. Andelen företag som anger att de förväntar sig en omsättningsökning under tredje kvartalet har sjunkit till 38 procent mot 53 procent i föregående kvartal. 
Ökar framöver
Inför 2015 anger 61 procent att de budgeterar för en försäljningsökning.
– Det nya parlamentariska läget kan vara ett skäl till att konjunkturen inte har släppt än. Företagen vill ha tydliga budskap om förutsättningar när det gäller kostnadsutvecklingen.  
– I vår mätning har vi undersökt vilka frågor som företagen vill att vi lyfter fram till den nya regeringen. I absolut topp finns lägre arbetsgivaravgifter för unga samt kompetensutveckling inom industrin. Hälften av företagen uppger att det är brist på utbildad arbetskraft och det är en stark signal, säger Anders Ekdahl.

Flera anställer
Undersökningen visar att 41 procent av företagen bedömer att orderingången ökar i fjärde kvartalet jämfört med det tredje. Vidare planerar 15 procent att anställa och 78 procent att bibehålla personalstyrkan. Bara 7 procent planerar en minskning. 28 procent har ökat lönsamheten jämfört med samma period 2013.
I Underleverantörsbarometern ingår Sinfs cirka 1300 medlemsföretag.

Publicerad 2014-11-17 09:02:28