L

Locket på för Förbifart Stockholm men tågen tuffar vidare för fullt

Foton: Dagmar Zitkova I Kallhäll är byggarbetena omfattande. Alla tåg måste idag samsas på två spår på den 20 kilometer långa sträckan från Stockholm till Kallhäll. Fjärrtåg och regionaltåg köar bakom de lokala pendeltågen som stannar vid varje station. Nu får pendeltågen helt egna spår med tre helt nya stationer, som här i Kallhäll. Foton: Dagmar Zitkova I Kallhäll är byggarbetena omfattande. Alla tåg måste idag samsas på två spår på den 20 kilometer långa sträckan från Stockholm till Kallhäll. Fjärrtåg och regionaltåg köar bakom de lokala pendeltågen som stannar vid varje station. Nu får pendeltågen helt egna spår med tre helt nya stationer, som här i Kallhäll.

Den 23 oktober gav den nya regeringen uppdrag åt Trafikverket att omedelbart frysa all produktion i projektet e4 Förbifart Stockholm med hänvisning till att de nu regerande partierna, s och mp, inte undertecknade överenskommelsen om denna infrastruktursatsning.Projektet står tills vidare stilla.
I enlighet med Miljöpartiets politik skall kolletivtrafiken prioriteras, om regeringen Löfvén får bestämma. Och i deras nu lagda budgetförslag lovas ytterligare pengar till infrastrukturen.

Järnvägen fick extra anslag redan under förra budgetperioden. Då var  det 547 miljoner kronor extra för att snabba på slutförandet av pågående projekt. Till dessa projekt hörde bland annat Umeå bangård, dubbelspår Förslöv-Ängelholm, kapacitetsförstärkning på Nynäsbanan och Mälarbanan mellan Karlberg och Bålsta. Att det verkligen händer saker med järnvägarna blev Stockholmarna varse om nu senast under allhelgonahelgen.
Från torsdagen den 30 oktober, från klockan 22.00 till tidig morgon måndagen den 3 november var all tågtrafik avstängd mellan Barkarby och Kallhäll. Tågtrafi-ken ersattes med bussar eftersom Trafikverket passade på att genomföra en stor utbyggnad då dagens två spår byggs ut till fyra.

Automatisk spårläggningsmaskin
Banarbeterna som gjordes i helgen handlade om en kilometer ny spårsträcka. Man rev ut gamla spår och sliprar, lade ner nya och genomförde alla arbeten med kabeldragning för el-, signal- och teleledningar, så kallade BEST-arbeten.
– Att lägga nya spår är idag ett automatiserat arbete som i mycket påminner om arbete på en fabrik, säger Tommy Forslund, VD på  Eiffage Rail Nordic, en av underleverantörerna i Mälarbaneprojektet.
Dagens tunga transporter sker i höga hastigheter vilket kräver robusta järnvägar. Spårläggningsmaskinen från Eiffage Rail arbetar automatiskt med en hastighet på upp till 300 meter i timmen. Man matar in banans parametrar och maskinen arbetar själv. Endast övervakning behövs. Räls i Sverige läggs i 420 meter långa stycken. Tillsammans med nya betongsliprar ligger de förberedda vid sidan om. Maskinen lägger dem automatiskt på plats samtidigt som den tar bort de gamla rälsen och sliprarna.

Spårläggningsmaskinen är ett tåg med många tiotals vagnar. När denna imponerande, helautomatiska fabrik på räls anlände till Jakobsbergs station från tyska entreprenören Eiffage Rail, den 29 oktober, stod vagnar längs hela den flera hundra meter långa stationsplattformen.

Publicerad 2014-11-13 13:56:22