L

Värmländska kluster startar nytt automationsnätverk

Foto: Robert Rundberget, Paper Province Maria Hollander, VD för Paper Province Foto: Robert Rundberget, Paper Province Maria Hollander, VD för Paper Province

Ett 40-tal representanter från värmländska industrier och teknikföretag har tillsammans med forskare från Karlstads universitet och Karlstad Innovation startat ett automationsnätverk.
– Automation är en av de tio viktigaste trenderna just nu, och den automationsteknologi som växer fram kommer att spela en stor roll i utvecklingen av all tillverkning, säger Maria Hollander, VD på Paper Province, som står bakom det nya nätverket. Stål & Verkstad och Compare är ytterligare två stora kluster som är med i det nya nätvärket.


–Syftet med automationsnätverket är att para ihop kompetenser som normalt inte träffar varandra, för att de tillsammans ska kunna identifiera och diskutera gemensamma behov och utmaningar. Därför ska nätverket bestå av forskare, företrädare för industrier och leverantörer av automationslösningar.

Publicerad 2014-11-21 13:45:46