L

Next Level, en ny affärsstrategi för ABB

Foto: ABB Färre regioner och större fokus på lönsamma affärsområden är grunden i abb:s nya affärsstrategi. Foto: ABB Färre regioner och större fokus på lönsamma affärsområden är grunden i abb:s nya affärsstrategi.

ABB har nyligen presenterat en ny femårsstrategi. Enligt denna ska företaget "skifta tyngdpunkt i riktning mot slutmarknader med hög tillväxt". Konkurrenskraften ska stärkas genom att abb minskar risker i företagets affärsmodeller. Affärsdrivet samarbete nämns som en av tre hörnstenar i den nya strategin.

– Hur exakt vårt kommande arbete enligt den nya strategin kommer att se ut är för tidigt att säga, eftersom inte alla detaljer och riktlinjer är dragna än, säger Håkan Nytorp, divisionschef för Process Automation i Sverige. Men i grova drag handlar det om större fokusering.  


Redan nu är det dock klart att från 1 januari 2015 ska företagets regionala struktur rationaliseras till tre regioner med ansvar för kundsamarbete, delade tjänster och ingående länder. Asien, Mellanöstern och Afrika är en region. Nord- och Sydamerika, ytterligare en och Europa är den tredje regionen. Däremot ska abb fortsätta att bygga vidare på sina produktportföljer inom  kraft och automation. Dessa kommer att skötas i respektive affärsenheter under ledning av de fem divisionerna.
– Omorganisationen kommer att innebära en del personalförändringar, säger Håkan Nytorp. Men det som är viktigast är att vi fokuserar mer på affärsområden med tillväxt. I Afrika finns det till exempel en enorm potential i elektrifiering av Sahara. På marknaden i usa är det den stora återindustrialiseringsvågen som är intressant. För Sveriges del kan vi just nu se ett uppsving inom massaindustrin medan gruvnäringen verkar ha det fortsatt kärvt. Den verksamhet som vi ligger lågt med är utbyggnaden av stora vindkraftfält till havs. Dessa projekt har visat sig innebära större risker än vad man har kalkylerat med. Hårt väder har ofta orsakat oplanerade stopp vid uppförandet och det har i sin tur gjort projekten dyra. Det enda vi kan trösta oss med är att våra konkurrenters förluster ibland har varit ännu större, säger Håkan Nytorp.
Peter Terwiesch, idag chef för ABB i Centraleuropa och Tyskland, har från 1 januari 2015 utnämnts till koncernledningsmedlem med ansvar för divisionen Process Automation och den nye chefen för region Europa blir Veli-Matti Reinikkala.

Publicerad 2014-11-25 08:04:40