L

Köpte nytt underhållssystem

Foto: Prevas – Många av de större aktörerna inom fiskodlingsbranschen använder Infor eam på grund av dess funktionalitet och skalbarhet, säger Einar Alexander  Andersen, försäljningschef vid Prevas. Foto: Prevas – Många av de större aktörerna inom fiskodlingsbranschen använder Infor eam på grund av dess funktionalitet och skalbarhet, säger Einar Alexander Andersen, försäljningschef vid Prevas.

Fiskodlingar är en stor industri i Norge och ett viktigt segment för Prevas. Prevas har nyligen sålt underhållssystemet Infor eam (som utvecklas av Infor Global Solutions) till två företag verksamma inom den norska  fiskenäringen, rapporterar företaget i en kommuniké.
Det är Lerøy Aurora med huvudkontor i Tromsö, samt deras nordnorska dotterföretag Laksefjord som har specialiserat sig på att driva smolt (det vill säga laxungar).

Lerøy Aurora driver eget laxslakteri med förädling och emballering och är, tack vare Laksefjord, självförsörjande på smolt. Slaktkapaciteten ligger på cirka 330 000 kg per dag och verksamheten sköts i två skift. Laksefjord producerar omkring 7 miljoner smolt om året.
 Nu vill man öka produktionen till 11 miljoner smolt redan under 2014 och utbyggnaden är redan påbörjad.
Nu har båda dessa företag valt Infor eam från Prevas som sitt nya underhållssystem. Det inledande implementeringsarbetet startade redan i augusti.
– Vi har tittat på olika underhållssystem, säger Geir-Sigvart Isaksen, teknisk chef vid Lerøy Aurora.
– Infor eam är användarvänlig och har funktionalitet som vi är ute efter. Dessutom kunde Prevas visa upp en rad referenser inom fiskodlingsbranschen.

Publicerad 2014-10-10 07:18:39