L

Styrsystem med skydd mot hackare

Siemens styrsystem Simatic S7 1518F har it-säkerheten integrerad i styrsystemet, säkerhetsfunktioner som programmeras med Step 7 och Tia Portal, samma utvecklingsverktyg som för det övriga automationsprogrammet. it-säkerheten har kontrollerats av European Network for Cyber Security, som genomfört provattacker mot systemet utan att dessa åstadkom någon skada.


Bland säkerhetsfunktionerna märks lösenordskydd av cpu:n, vilket innebär att lösenord krävs för att till exempel ladda ner en konfiguration till systemet. Skyddet kan byggas på genom att man lägger till ytterligare lösenordsskydd via systemets displej helt oberoende av lösenordet man konfigurerat i Step 7. Båda lösenorden behövs då för att få full tillgång till systemet. S7 1518F har också ett kopieringsskydd som binder program eller programblock till ett specifikt minneskort eller till cpu:n, så att programmet endast kan köras på denna hårdvara. Utöver de inbyggda säkerhetsfunktionerna, kan man ansluta en kommunikationsenhet som innehåller brandvägg och vpn-funktioner.
I övrigt är Simatic S7 1518F ett plc-system som även kan användas för rörelsestyrning. Det har dessutom funktioner för personsäkerhet. En bitinstruktion utförs på 1 ns, en flyttals-operation på 6 ns. Cykeltiden är 250 µs.

Publicerad 2014-10-09 07:10:30