L

Frekvensomriktare som kan återvinnas

Sew Eurodrive Sew Eurodrive

Movi 4R-U är en frekvensomriktare för enklare varvtalsstyrning av asynkronmotorer upp till 1,1 kW. Men det är inte detta som skiljer den från andra omriktare utan att den är konstruerad för återanvändning och återvinning. Movi 4R-U består av fyra delar som hålls ihop av en enda skruv: aluminiumhus, manöverenhet, effektdel och fläkt. Alla delarna är utbytbara, vilket innebär att om en av delarna går sönder eller behöver uppgraderas kan man snabbt byta ut just denna del, men behålla de övriga. SEW Eurodrive, som tillverkar frekvensomriktaren, åtar sig dessutom att ta tillbaka kasserade delar och se till att dessa återvinns på ett miljövänligt sätt.
Omriktarens kapsling håller täthetsklass IP 54, vilket gör att den kan sitta utanför apparatskåpet, till exempel nära ett transportband den driver. Movi 4R-U finns för effekterna 0,25–0,55 kW enfas och 0,25–1,1 kW trefas.

Publicerad 2014-10-08 07:59:35