L

Årets största automationsmässa

Foto: Dagmar Zitkova På mässan kommer besökarna att få stifta bekantskap med alla typer av automationsutrustning, både för verkstadsindustrin och processindustrin. Foto: Dagmar Zitkova På mässan kommer besökarna att få stifta bekantskap med alla typer av automationsutrustning, både för verkstadsindustrin och processindustrin.

Automationsbranschens supermässår rullar vidare mot finalen. 2014 är ett år med tre stora automationsmässor och nu är det dags för den tredje: Scanautomatic–Processteknik i Göteborg den 7–9 oktober. Det är ingen tvekan om att Scanautomatic–Processteknik kommer att bli den största av de tre mässorna. Arrangörerna räknar med cirka 300 utställare. Det är förvisso färre än förra gången för två år sedan, men ändå ungefär lika många utställare som årets två andra mässorna kommit upp i sammanlagt.

Max på Stockholmsmässan i mars samlade 200 utställare, Elmia Automation i Jönköping i maj 129.Antalet besökare på Scanautomatic–Processteknik kan förstås ingen uttala sig om ännu, men erfarenheten från förra supermässåret 2012 visade att besökarna fördelade sig mer jämnt mellan de tre mässorna än utställarna. Visserligen hade Scanautomatic–Processteknik flest besökare, men ingen av mässorna kom upp i 10 000 besökare.
Tre stora automationsmässor alltså. Men för den sakens skull är mässorna inte identiska, tvärtom har de olika inriktning. Max var fokuserad på skärande bearbetning med verktygsmaskiner och kring-automation till dessa. Elmia Automation var inriktad på automation i verkstadsindustrin.
Scanautomatic–Processteknik är en bredare automationsmässa, till och med bredare än namnet antyder. Detta är ju en sammanslagning av två mässor, Scanautomatic och Processteknik. Det samlade namnet kan få det att låta som fokus ligger på processautomation, men så är det inte. Visst finns här mycket processutrustning, med allt från automation till pumpar. Men Scanautomatic-delen är en generell automationsmässa, med automation för alla industrier. Även verkstadsindustrin.Detta år tillkommer ett nytt arrangemang, även om det ännu inte fått status av en tredje egen mässa. Det är en avdelning inom Processteknik för labbteknik, kallad New Nordic Lab, med inriktning på industrilabb. Någon samlad avdelning blir det visserligen inte; det 30-tal företag som visar labbutrustning finns utspridda över mässan. En aktivitetsyta för demonstrationer kallad Live Nordic Lab blir det dock. I samband med New Nordic Lab arrangeras också flera seminarier, bland annat ett med rubriken ”laboratorieautomation”.En orsak till att utställarna blir färre i år än 2012 är att mässan fått mindre utrymme. För två år sedan fyllde mässan även en stor del av mässlokalernas övervåning. Så blir det inte i år, utan allt koncentreras till bottenvåningen.
Detta innebär till exempel att ”Möjligheternas värld”, som för två år sedan upptog en stor yta på övervåningen, detta år ska få plats på det nedre mässgolvet. Möjligheternas värld är ett aktivitetsområde uppbyggt runt två fungerande minifabriker, en bilfabrik för automatisk tillverkning av leksaksbilar och en energifabrik. Runt dessa finns ett antal ”prova-på-stationer” där besökarna själva kan bekanta sig med olika slag av utrustningar i praktiken.Möjligheternas värld är en ambulerande verksamhet, som sedan premiären på Scanautomatic–Processteknik för två år sedan visats på flera ställen, framförallt i Västsverige. Ett viktigt syfte har varit att demonstrera dagens industriteknik för skolungdomar, med förhoppningen att de ska bli så intresserade att de satsar på en teknisk utbildning.
Detta är faktiskt ett av syftena med att visa upp Möjligheternas värld även på mässan i oktober. Samtidigt med Scanautomatic–Processteknik pågår Gymnasiedagarna på övervåningen, en skolmässa för ungdomar som ska välja till gymnasiet nästa läsår. Och på kvällarna, när Scanautomatic–Processteknik stängt för dagen, kommer ungdomarna och deras föräldrar att få komma ner till Möjligheterna värld för att få stifta bekantskap med den senaste automationstekniken.
Under de tre mässdagarna kommer ett flertal evenemang att hållas. I samma anda som Möjligheternas värld arrangeras en tjej-lunch, också det med syftet att locka ungdomar, och då flickor, att välja en teknisk karriär. Vid lunchen får flickor i nian träffa tjejer och kvinnor som verkligen pluggar teknik på olika nivåer eller arbetar inom området. En rundvandring på mässan ingår också i programmet.Under mässan arrangeras som vanligt ett stort antal seminarier på olika teman. Där kan man höra föredrag om ämnen som leanproduktion, gränsöverskridande teknik, pumpar och mycket annat.Till de återkommande evenemangen på mässan hör prisutdelningarna. Mässans eget pris, Scanautomaticpriset, kommer att delas ut under onsdagseftermiddagen. Eller rättare sagt de två priserna, för det blir ett pris som beslutas av prisjuryn och ett som mässbesökarna får rösta om. Fram till onsdag eftermiddagen kan alltså alla besökare rösta på sin favorit bland de sju produkter som är nominerade till priset. (Vilka dessa är kan ni se redan nu på sidorna 53–56.).
Bland priserna som delas ut mässan finns också Automation Student som tilldelas en elev vid en högskola som genomfört årets mest förtjänta examensarbete inom automationsområdet. Ytterligare ett pris är Armaturföreningens Studentstipendium, även det utdelas för ett förtjänstfullt examensarbete inom föreningens verksamhetsområde.

Publicerad 2014-10-02 06:54:55