L

Fem nya strategiska innovationsprogram

Fem nya program har klubbats igenom inom den nationella satsningen på Strategiska innovationsområden, rapporterar Vinnova. De nya områdena är elektroniska komponenter och system (ikt),  sakernas Internet, folksjukdomar,  materialet grafen samt biobaserade produkter.
Målet för programmet sakernas Internet (Internet of things) är att svensk industri ska bli den bästa i världen på att utnyttja fördelarna med sakernas Internet. IKT elektroniska komponenter och system har som mål att göra Sverige världsledande inom alla områden där man är beroende av avancerad informations- och kommunikationsteknik för elektroniska komponenter och system.


Sedan tidigare finns sex innovationsprogram etablerade,  däribland processindustriell it samt gruv- och metallutvinnande industri.
Strategiska innovationsområden samlar näringsliv, akademisk forskning och offentlig sektor i syftet att utveckla områdena och stärka dem i den internationella konkurrensen.  De fem nya programmen får ca 200 miljoner kronor per år i form av statliga anslag.
Totalt får dessa elva innovationsprogram en sammanlagd statlig finansiering på cirka en halv miljard kronor per år. Näringslivet bidrar med minst lika mycket vilket gör att anslaget hamnar på uppemot en miljard kronor årligen.
Urvalet har gjorts med hjälp av externa bedömare och avgörande vid bedömningen har varit innovationsområdets tillväxtpotential, samhällsrelevans, vetenskaplig kvalitet och möjligheterna att bidra till övergripande mål som tillväxt, samhällsutveckling och stärkt konkurrenskraft för svenskt näringsliv.
Fler nya program är på gång och agendor för dessa  har lagts fram. Agendaprojekten har fått 400 000 kronor vardera för att utforma visioner, mål och strategier. Exempel på dessa är processindustrin och nollvisionen - lösningar kring infrastruktur för transport och lagring av koldioxid samt miljövänlig hydraulik för bil-, gruv-, papper/massa- och maskinverktygsindustri.

Publicerad 2014-08-27 08:18:50