L

Standarden för säkerhetskritiska system revideras

Nu revideras den internationella standarden iec 61511 för säkerhetskritiska system i processindustrin, rapporterar Svensk Elstandard, sek.
Standardens tre delar håller på att ses över och är just nu ute på remiss. iec 61511 (som svensk standard har den beteckningen ss-en 61511 ) bygger på den kända iec 61508 (ss-en 61508) som togs fram för att ge riktlinjer för hur man konstruerar säkerhetsrelaterade system med elektronisk och programvarustyrd utrustning.


Känd som Sil
Standarden införde begreppet Sil (safety integrity level) som ett hjälpmedel, och en metod för att med säkerhetsnivåer gradera riskerna och kraven på insatserna för att möta dem. I iec 61511 tillämpas metoden med Sil på säkerhetskritiska system i processindustrin. Där införs nu också begreppet safety instrumented system (sis).
I den tredje delen av standarden, iec 61511-3, behandlas den viktiga frågan om hur man bestämmer lämplig nivå, sil, och därmed kraven på sis för en viss tillämpning.
Kritisk händelse
I förslaget till ny utgåva förtydligas exempelvis hur en kritisk händelse kan leda till ett kritiskt tillstånd och bland det som tillkommit finns en beskrivning av ett kvalitativt angreppssätt för att bestämma risk och sil. Ett avsnitt om hur man behandlar ett system med flera säkerhetssystem föreslås också.
Svensk referensgrupp för arbetet med iec 61511 är den tekniska kommittén sek tk 65, Industriell processtyrning. Genom samarbetet i cenelec kommer de nya iec-standarderna sannolikt också att antas som europeisk standard och därefter fastställas som svensk standard.

Publicerad 2014-09-11 12:17:05