L

Kompakta dataloggar

Optimeas Smart Can är en datalogg för loggning av data som överförs via Canbussen. Utöver cananslutning har loggen också ingångar för temperaturdata och analoga spänningssignaler. Modulerna finns för fast montage eller mobil användning, med eller utan displej. Temperaturområdet är –10 till +40 °C. I konceptet ingår även mjukvara.

Publicerad 2014-09-17 09:12:36