L

Mätutrustning för nästan fyra miljarder kronor

Dag Toijer Vi har även använt svaren till att göra en topplista över de 50 största mätföretagen inom industrisegmentet i Sverige. Dag Toijer Vi har även använt svaren till att göra en topplista över de 50 största mätföretagen inom industrisegmentet i Sverige.

 

Nära 200 företag levererar mätinstrument till svensk industri för 3,8 miljarder kronor. Det visar Automations stora genomgång av mätbranschen i Sverige.

 

Kartläggning

Tidningen Automations kartläggning av mätbranschen omfattar 197 företag.
Företagen som säljer mest är Siemens, Endress och Hauser, OEM Automatic och Hexagon Metrology.

 Svensk industri köper mätutrustning för 3,7 miljarder kronor per år. Det visar Automations stora genomgång av mätbranschen i Sverige som omfattar 197 företag.
Vår undersökning omfattar företag som säljer mätutrustning för industriproduktion, produktionsmiljö och motsvarande. Med ”motsvarande” menar vi exempelvis reningsverk och fjärrvärmeanläggningar. Det vi däremot inte tagit med är laboratorieutrustning. Inte heller rena elinstrument, som multimetrar eller oscilloskop, ingår.


Många små företag
Vi har frågat företagen vilken typ av mätutrustning de säljer. Vi har också frågat företagen hur mycket de säljer mätutrustning för per år i Sverige. Genom att summera ihop försäljningen i Sverige har vi kommit fram till summan 3,8 miljarder kronor. Intressant nog är det ganska nära den summa vi kom fram till när vi gjorde motsvarande kartläggning för fem år sedan. Vi har även använt svaren till att göra en topplista över de 50 största mätföretagen inom industrisegmentet i Sverige.
Mätbranschen är en bransch med många företag, ungefär 200 stycken. Framför allt finns här många små företag; 40 procent av företagen i vår genomgång omsätter mindre än 10 miljoner kronor – totalt. Följaktligen omsätter de ännu mindre än så på mätteknik. I andra änden av skalan har vi ett antal stora företag; 34 företag omsätter mer än 100 miljoner kronor – också det totalt. Bara en liten del av detta är dock försäljning av mätutrustning.
Ser man till försäljningen av just mätprodukter, finner man att några få företag dominerar. De 18 företag som säljer mest står för hälften av den mätutrustning som säljs till svensk industri. De övriga 179 företagen får alltså dela på den andra halvan. Och de 50 företagen på topplistan står för 80 procent av försäljningen.

Mätteknik och automation
Det finns ett intimt samband mellan automation och mätteknik. Ingen produktionsanläggning klarar sig utan mätningar. Att vi delat upp arbetet så att vi denna gång bara tittar på mätutrustning har framförallt praktiska orsaker. Vi skulle inte få rum med all viktig informationen om både automationsutrustning och mätteknik i samma tidning.
Förra året gjorde vi en motsvarande kartläggning av försäljningen av automationsprodukter. Den siffra vi fick fram för försäljningen av automationsutrustning i Sverige är betydligt större än den för mätteknik, drygt 19 miljarder per år. Den inbegrep dock alla typer av automation, inklusive exempelvis fastighetsautomation. Tittar man specifikt på industrin, så köpte den automationsutrustning för 14,5 miljarder kronor. Totalt köper alltså industrin mät- och automationsutrustning för dryga 18 miljarder kronor.

I nummer 6 av tidningen Automation 2014 kan du läsa hela marknadsöversikten över Sveriges Mätföretag.

Lista över de 50 största mätföretagen

Skaffa din egen prenumeration: Klicka här

 

Publicerad 2014-06-25 12:03:34