L

Fortsatt starkt 2014 anser underleverantörsföretagen

Foto: Dagmar Zitkova Anders Ekdahl, VD på Sinf. Foto: Dagmar Zitkova Anders Ekdahl, VD på Sinf.

I samband med mässan Elmia Automation presenterade Svensk Industriförening, Sinf, sin senaste Underleverantörsbarometer.
Sifforna visar att drygt hälften av företagen har ökat omsättningen och hälften förväntar sig fortsatt ökad orderingång. Två av tre underleverantörer tror på en positiv konjunkturutveckling under hela 2014.


Även lönsamhetsutvecklingen är positiv, visar undersökningen. Nästan hälften av företagen har svarat att de har fått ökad lönsamhet jämfört med samma period 2013.
– Det ser bra ut, säger Anders Ekdahl, vd Sinf.
– Mest glädjande är att hela 67 procent tror på en uppåtgående konjunktur och att allt fler företag har en ökande lönsamhet. Underleverantörerna behöver ett uppsving efter många tunga år för att kunna investera i ökad konkurrenskraft.
I undersökningen har företagen fått svara på om de anser att politikerna har redogjort för sin industripolitik.
– Trots att industrin är en väsentlig del av svensk ekonomi och har behov av tydliga riktlinjer är regeringsalternativens industripolitik okänd. Hela 56 procent av företagen anser att industripolitiken inte är kommunicerad och 40 procent har angivit att de inte vet.  
– Med fyra månader till riksdagsval är det många obesvarade frågor, säger Anders Ekdahl. Vad tänker man göra för att skapa utbildningar som leder till jobb i industrin? Hur ska man hantera industrins generationsskifte? Hur ska industrins energiförsörjning se ut? Det är beklagligt att bara fyra procent anser att rege-ringen redogjort för sin industripolitik.

Publicerad 2014-06-23 08:07:25