L

Sakernas Internet handlar om miljarder uppkopplade saker

Foto: Dagmar Zitkova ”En uppkopplad produkt har bara värde om någon hela tiden relaterar till den,” säger Patrik Gilbert. Foto: Dagmar Zitkova ”En uppkopplad produkt har bara värde om någon hela tiden relaterar till den,” säger Patrik Gilbert.

Under eventet see, Scandinavian Electronic Event, berättade Prevas affärsutvecklare Patrik Gilbert om den senaste utvecklingen inom Internet som han delade i fyra olika områden:  Människornas Internet (Internet of People). "Det här är första gången i historien som vi, tack vare Internet, vet vad människor gör, har gjort, tänker göra, tycker och tänker," förklarar Patrik Gilbert.


Sakernas Internet (Internet of Things) handlar om uppkopplade produkter. "Här gäller det att förbereda sig på kanske femtio miljarder uppkopplade saker."
 Idéernas internet (Internet of Ideas) liknar han med Wikipedia. Begrepp som open source, crowd sourcing, crowd funding hör hemma här.  Platsernas Internet (Internet of Places) skapas genom att  människor hela tiden "checkar in"  och berättar var de är. Men även platserna i sig är uppkopplade: restauranger, caféer, affärer, m m.
Uppgifternas Internet (Internet of Data). Massor av nya datakällor har blivit tillgängliga. Summan av dessa delar har skapat något mycket större än de enskilda delarna isolerat skulle förmå att göra.
"Just nu råder en eufori, men frågan är, vad skall vi ha alla data, som Internet genererar, till? En uppkopplad produkt har bara värde om någon hela tiden relaterar till den. För att en produkt skall kunna bli uppkopplad, krävs det ett antal saker. Det måste finnas en digital identitet. Precis som för människor krävs det en identitet som representerar den. Personnummer är en identitet, en produkt måste ha något motsvarande. Den måste vara upptäckbar för andra saker. Den måste alltså finnas i ett sammanhang där den kan upptäckas. Statusuppdateringar är ett annat viktigt villkor. Produkten måste uppge om den är av eller på, öppen eller stängd m m. Accessfråga, det vill säga vem som skall kunna koppla ihop sig med den måste vara löst. Rättigheter måste vara klara. Rättigheter skiljer sig från access. Om access ses som nyckeln till huset då anger rättigheter till vilken våning i huset hissen går. Man vill kanske skicka ut en kampanjkod som gäller under ett visst datum eller vänder sig produkten till flera målgrupper som skall ha eller inte ha tillgång till produkten.

Publicerad 2014-07-22 12:50:10