L

Påminner operatören när det är dags för underhåll

Axxos Operator Maintenance är en modul till mjukvaran Axxos oee som påminner operatörerna när det är dags för enklare underhållsarbeten som oljekontroll och rengöring. Istället för att underhållet styrs av kalendern kan arbetet baseras på drifttid eller antal tillverkade enheter, storheter som systemet mäter automatiskt. Det går också att skapa checklistor som operatörerna bockar av efter utfört arbete. Om arbetet inte blir utfört i tid skickas ett mejl till respektive ansvarig.
Axxos industrisystem

Publicerad 2014-05-01 12:38:41