L

Mobil robot för industriell städning

Foto: Schunk Städroboten Care-O-bot 3 med robotarmen Powerball samt 3-fingerhanden SDH-2A från Schunk. Foto: Schunk Städroboten Care-O-bot 3 med robotarmen Powerball samt 3-fingerhanden SDH-2A från Schunk.

Forskare från institutet Fraunhofer Ipa i Tyskland har utvecklat en robotassistent, Care-O-bot 3, som rör sig självständigt genom kontorsutrymmen och städar, skriver företaget Schunk i en kommuniké. Detta för att automatisera städarbete.


Smutsiga golvytor rengörs med en sladdlös elektrisk borste. Om golvet är alltför smutsigt för att kunna rengöras, till exempel av kaffefläckar, sparas detta i robotens minne och informationen lämnas över till städpersonalen som en markering i kartan över lokalen.  
Målet är att denna robot skall kunna rengöra även industriella ytor.
Roboten kan detektera och spara information om fulla papperskorgar och även tömma dessa i större avfallskärl. Tömningen av papperskorgar sker med hjälp av robotarmen Powerball samt den så kallade 3-fingerhanden sdh-2a från Schunk.  
Den lätta robotarmen är speciellt utvecklad för mobila applikationer. Den är robust, klarar av relativt höga laster samt drivs enbart med  24 vdc.
Robotarmen är mycket energieffektiv. Den energi som förr krävdes för en 100 watts glödlampa räcker nu för att driva en sådan komplett robotarm. Det är den lätta vikten som bidrar till energieffektiviteten även vid långvarigt nyttjande, understryker Schunk.
Med en repeternoggrannhet på +/- 0.1 mm är denna hanteringen exakt.  Förstärkare och styrning är integrerade i armens olika moduler och kräver inget separat styrskåp. Systemarkitekturen är öppen och armen kan integreras i olika överordnade styrsystem.
Schunk har utvecklat även en elektrisk verktygsväxlare så roboten själv kan växla från exempelvis en vanlig borste till en mattborste eller till en robothand. Verktygsväxlaren ökar användningsmöjligheter inom mobil servicerobotik. Integrerad elektronik samt Can-fältbuss gör roboten anpassningsbar till olika applikationer.
Inom ramen för projektet  “Plug & Play for automated systems“ (Auto-PNP) utreder nu tyska bmwi (Departementet för Ekonomi och Teknik) hur dessa robotar kan och bör implementeras samt om dessa lösningar kan integreras med övriga robotlösningar inom industrin.
Projektet leds av institutet Fraunhofer ipa i Stuttgart i samarbete med Tysklands största företag på området, det Berlinbaserade Dussmann Service.

Publicerad 2014-06-02 08:24:03