L

Bättre på satstillverkning och energi

Den senaste uppgraderingenav automationsprogramvaran Zenon, med beteckningen 7.11, har fått förbättringar för satsproduktion och processtyrning liksom för energibranschen. Nu kan också flera bilder, som i Zenon kallas faceplates, kombineras på samma skärm allt efter behov. Med sikte på framförallt läkemedelsindustrin har Copa-Data också utvecklat versionshanteringen. Även nya drivrutiner har tillkommit.
Copa-data

Publicerad 2014-06-23 12:16:22