L

Lätt ventilsystem med hög kapacitet

Aventics ventilsystem av har en flödeskapacitet på upp till 700 l/min. Olika ventilstorlekar kan monteras i samma ramp. Systemets elmoduler passar både fältbussanslutning och multipolkontakt. Med av-ventiler och elmoduler ur serien aes blir utrustningen så lätt att den kan placeras nära förbrukarna, exempelvis ute på en rörlig robotarm.
Aventics

Publicerad 2014-04-24 12:47:39