L

Risksimulator Prompas lyckas i Norge

Foto: Goodtech Prompas är ett stöd för driftsoperatörer vid riskbedömning som dessutom är lätt att hantera. Det har ett enkelt användargränssnitt. Foto: Goodtech Prompas är ett stöd för driftsoperatörer vid riskbedömning som dessutom är lätt att hantera. Det har ett enkelt användargränssnitt.

 Goodtech har lanserat ett nytt verktyg för tekniska och ekonomiska beräkningar i stora och komplexa kraftsystem, rapporterar Goodtech i en kommuniké.
– Produkten är världens första online risksimulator och installerades och togs i drift i oktober 2013 hos Statnett. Den har även nominertas till årets teknologibragd i Norge 2013, säger  Jens Ålstig från Goodtech.


Beräknar sannolikhet
Det nya verktyget heter Prompas, Probability Methods Applied to Power Systems och tillämpar en metod som kombinerar traditionell kraftsystemanalys med modern sannolikhetsteori och beräknar sannolikheten för feltillstånd i kraftnätet och de ekonomiska konsekvenserna av dessa.
Inkoppling av ledningar
Verktyget används  vid inkoppling av ny produktion av kraftledningar, kablar och last. Vid utformning av transformatorstationer och kraftverk, vid planering av drifts- och underhållsoperationer samt vid driftcentraler och elektronisk övervakning av kraftsystem.
Promaps gör det därmed  möjligt att förutsäga fel på strömförsörjningen och vidta åtgärder innan det händer. Detta ger betydande besparingar i och med bättre flöde i kraftsystemet, mindre flaskhalsar och färre mörklagda områden på grund av linjeavbrott.
Bland fördelar med Prompas uppger Goodtech bättre övervakning och riskhantering. Resultaten presenteras i teknisk-ekonomiska termer. Jämförelser av tekniska lösningar samt risker och kostnader är synliga. Användaren får bättre flöde i kraftsystemet, mindre flaskhalsar och färre långvariga linjeavbrott.

Publicerad 2014-04-29 11:37:12