Kontaktdon med automatisk kortslutning

 

Ilme har utvecklat ett kontaktdon som lämpar sig för in- och urkoppling av strömmätningstransformatorer kopplade till instrument för signalbehandling. I honinsatsens tre kontaktpar finns fjädrar som kortsluter kontaktparet när honan är frånkopplad hanen. När honan och hanen är kopplade är kortslutningen avlägsnad, vilket öppnar för strömmätning.

Det är möjligt att lägga till kodningsstift, som kan ge upp till 14 kombinationer för att undvika oönskad hopkoppling av liknande kontakter.
Ilme

Publicerad 2017-10-16 08:03:26

Automationsjobb

Inga händelser