Sensor för 3D-mätning i farten

Foto: Sick En tillämpning för 3D-sensorn Tri-spector är inspektion i livsmedels- industrin. Foto: Sick En tillämpning för 3D-sensorn Tri-spector är inspektion i livsmedels- industrin.

Trispector 1000 är en sensor för 3D-inspektion av produkter i rörelse. Sensorn är förkalibrerad på fabriken för att presentera exakta mätvärden i millimeter i alla tre dimensioner, x, y och z. Den kan skapa 2 000 3D-profiler per sekund. Tillämpningar för Trispector 1000 finns i flera branscher, men kanske framförallt vid kvalitetskontroll av konsumtionsvaror i livsmedelsbranschen och förpackningsindustrin. Även i fordonsindustrin finns flera användningsområden. Sensorn anpassar sig själv till olika dimensioner, former och färger. Vid konfigurering och driftsättning följer användaren fördefinierade steg för att ställa in sensorn. Det krävs ingen programmeringskunskap eller tidigare erfarenhet av vision-system för att få till en applikation.Trispector 1000 finns i tre modeller med olika bildfält och avläsningsavstånd. Största bildbredd är 660 mm. Avläsningsavstånden ligger mellan 56 och 1 121 mm.
3D-sensorn Trispector 1000 är inbyggd i ett aluminiumhus som har täthetsklass IP 67. Sensorn kan arbeta i temperaturer mellan 0 och +40 °C.
SICK

Publicerad 2017-09-28 06:32:55

Automationsjobb

Inga händelser