Företag
Acceleration, Vibration
Bildbehandling
Kraft, Vikt
Flöde - Gas
Flöde - Vätska
Kemiska instrument
Motorstyrning
Nivå
Närvaro
Position, Vinkel
Temperatur
Tryck
Datainsamling
Kalibrering
PC-Program
PC-Kort
Övrigt
Specialitet
FP
FP
FP
FP
FP
Mätare och kalibreringsinstrument för bl a fukt, oljefukthalt, koldioxid, tryck och väder.
P
Energikontroll av energiåtgång och elförbrukning inkl. rådgivning.
F
F
F
F
FP
FP
F
Maskinvibrationer.
FP
P
F
Tillståndsanalys av maskiner genom portabla instrument och online-instrument.