Företag
Acceleration, Vibration
Bildbehandling
Kraft, Vikt
Flöde - Gas
Flöde - Vätska
Kemiska instrument
Motorstyrning
Nivå
Närvaro
Position, Vinkel
Temperatur
Tryck
Datainsamling
Kalibrering
PC-Program
PC-Kort
Övrigt
Specialitet
F
F
F
F
F
F
F
Kundanpassade komponenter och system.
FP
Vägning och kraftmätning.
F
F
P
Täthetsprovning och flödesprovning på komponenter.
FP
FP
FP
FP
Trådlösa sensorer och Sakernas Internet.