Företag
Acceleration, Vibration
Bildbehandling
Kraft, Vikt
Flöde - Gas
Flöde - Vätska
Kemiska instrument
Motorstyrning
Nivå
Närvaro
Position, Vinkel
Temperatur
Tryck
Datainsamling
Kalibrering
PC-Program
PC-Kort
Övrigt
Specialitet
F
F
F
F
F
Reglerventiler.
F
F
F
Mätinstrument för läkemedels- och livsmedelstillämpningar som kräver aseptisk installation.
F
F
F
Bandvågar samt massflödesmätare för fasta material.
F
F
F
F
F
F
FP
Statisk elektricitet, nivåmätning, PLC:er och datanät.
F
F
F
F
Flödesmätare för luft och gaser, stoftmätare.
F
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
Mätning av position, avstånd, profil, dimension. Mätningar med hög upplösning.
F
F
F
F
F
F
F
F
F
Sensorer, säkerhet, pulsgivare och auto-ID.
F
FP
FP
FP
F
FP
F
F
FP
Industriautomation och processinstrument.
F
F
Flödesmätare för vätskor.
F
Kommunikation, övervakning och styrning inom eldistribution, VA, olja-gas mm.
F
F
FP
Automation, pneumatik och eldrift.
FP
FP
Tillståndskontroll, stötpulsmätning.
FP
FP
FP
F
FP
STEMMER IMAGING är Europas ledande teknikleverantör av produkter för Imaging och Machine Vision. I vårt sortiment har vi ett stort utbud av 2D- och 3D-kameror, belysning, optik, kablar och programvaror samt ett komplett sortiment tillbehör. Utöver vårt produktsortiment erbjuder vi konsultation, förstudier och teknisk support, vilket hjälper våra kunder hitta effektiva lösningar och förkorta sina utvecklingstider.
F
P
Höghastighetspyrometrar för bl a laserhärdning och plastsvetsning.
FP
FP
FP
Värmekameror och eldstadskameror.
F
Tryckmätare, trycktransmittar, tryckförmedlare och digitala tryckmätare.
FP
Automatiska vägningssystem.
P
P
P
P
Instrument för fastighetsmätningar, fasta givare för relativ fukt.
FP
FP
FP
F
F
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
Kundanpassade system och lösningar, testrum.
FP
FP
FP
P
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
P
Mätsystem för felsökning och provning med många analoga och digitala signaler.