Företag
Acceleration, Vibration
Bildbehandling
Kraft, Vikt
Flöde - Gas
Flöde - Vätska
Kemiska instrument
Motorstyrning
Nivå
Närvaro
Position, Vinkel
Temperatur
Tryck
Datainsamling
Kalibrering
PC-Program
PC-Kort
Övrigt
Specialitet
F
F
FP
F
F
F
F
F
Mätning av nivå, flöde, tryck och temperatur samt vätskeanalys och linjära ställdon.
F
P
FP
FP
FP
Fast och portabel i rökgasanalys, flamvakter.
FP
FP
FP
F
F
F
F
F
Ventilstyrning, gasvarnare och tryckmätning.
F
F
FP
FP
FP
Egen tillverkning av temperaturgivare med tillbehör.
F
Datakommunikation och lagring av mätdata med inriktning på Modbus och M-bus.
F
Analys och visualisering för produktionsoptimering, TAK-mätning.
F
F
F
F
F
F
F
F
Signalnehandling till processindustri och automation.
FP
FP
Utrustning för typtestning, test och simulering. Partner till National Instruments.
Mätning av vätskeflöde.
P
P
P
Övervakning av cylindertrycket i dieselmotorer och andra motorer.
FP
FP
FP
FP
Industridatorer, robusta handterminaler samt givare.
FP
FP
FP
Dimensionsmätning.
FP
P
Utrustning för vattenbehandling.
FP
P
Instrument för livsmedelstillverkning, kemi- och läkemedelsindustrin.
FP
FP
FP
FP
FP
FP
Provning av produkttålighet.
F
F
F
Elprodukter för krävande miljöer och tillämpningar.