Företag
Acceleration, Vibration
Bildbehandling
Kraft, Vikt
Flöde - Gas
Flöde - Vätska
Kemiska instrument
Motorstyrning
Nivå
Närvaro
Position, Vinkel
Temperatur
Tryck
Datainsamling
Kalibrering
PC-Program
PC-Kort
Övrigt
Specialitet
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
Marknadsför och säljer komponenter för industriautomation.
FP
FP
Material- och vätskeanalys.
FP
FP
FP
F
F
F
FP
P
Mätning av nivå, tryck och flöde samt system för vätske- och gasanalys.
F
F
Avsyning och mätning med visionsteknik.