Företag
Acceleration, Vibration
Bildbehandling
Kraft, Vikt
Flöde - Gas
Flöde - Vätska
Kemiska instrument
Motorstyrning
Nivå
Närvaro
Position, Vinkel
Temperatur
Tryck
Datainsamling
Kalibrering
PC-Program
PC-Kort
Övrigt
Specialitet
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
Automatiserade testsystem.
F
F
F
F
F
Kundanpassade lösningar för vägning och mätning i tuffa miljöer.
FP
FP
F
Rullningslager, transmissioner och tätningsteknik.
F
F
F
F
F
FP
P
FP
FP
FP
FP
Mätning av temperatur, fukt, tryck, flöde samt gasanalys. Ackrediterat kalibreringslab.
FP
Lösningar för oförstörande provning med ultraljud, eddyströmmar mm.
F
Datainsamling och analys av processdata.
FP
Industriell bildanalys.