Företag
Acceleration, Vibration
Bildbehandling
Kraft, Vikt
Flöde - Gas
Flöde - Vätska
Kemiska instrument
Motorstyrning
Nivå
Närvaro
Position, Vinkel
Temperatur
Tryck
Datainsamling
Kalibrering
PC-Program
PC-Kort
Övrigt
Specialitet
FP
FP
Dimensionsmätning i verkstadsmiljö.
FP
FP
FP
FP
FP
FP
P
FP
FP
Kamerabaserade mätsystem för krävande miljö i process- och verkstadsindustri.
FP
FP
FP
Dataloggning, testbänkar och kontinuerlig vibrationsövervakning.
FP
F
F
Processventiler och processautomation.
F
F
FP
Industriell vägning och datainsamling
F
F
F
F
F
P
Telemetri, industriell mätteknik och töjningsgivare.
F
F
F
Mätning av låga tryck och flöden.
P
P
P
P
P
P
P
P
Sensorer till bland annat mätinstrument plus kablage och ingjutningar.
P
FP
FP
P
FP
FP
FP
Dataloggar med GPS och GPRS-kommunikation, mätdata på Internet.
F
F
F
Leverantör av kabel och elkomponenter med möjlighet till kundanpassning.
FP
FP
Mätdon för kontroll och kvalitetssäkring i industrin.
FP
FP
F
F
F
Instrumentering för kommunal VA och industriell utsläppskontroll.
F
F
Hitta och plocka bort främmande föremål ur ett materialflöde.
FP
FP
FP
FP
FP
Trådlösa mätsystem för uppriktning av bergborrmaskiner.