Företag
Acceleration, Vibration
Bildbehandling
Kraft, Vikt
Flöde - Gas
Flöde - Vätska
Kemiska instrument
Motorstyrning
Nivå
Närvaro
Position, Vinkel
Temperatur
Tryck
Datainsamling
Kalibrering
PC-Program
PC-Kort
Övrigt
Specialitet
FP
FP
Kulörkontroll, kvalitetskontroll och färgstyrning.
FP
FP
F
FP
F
F
F
F
F
FP
Varvtalsmätning och övervarvsskydd, kundanpassade kraftgivare.
FP
FP
F
Väderstationer.
FP
FP
Vakuumutrustning