Företag
Acceleration, Vibration
Bildbehandling
Kraft, Vikt
Flöde - Gas
Flöde - Vätska
Kemiska instrument
Motorstyrning
Nivå
Närvaro
Position, Vinkel
Temperatur
Tryck
Datainsamling
Kalibrering
PC-Program
PC-Kort
Övrigt
Specialitet
F
P
Materialprovning inom bilsmide, stil och ytbehandlingskontroll.
FP
FP
Instrument och givare för temperaturmätning.
P
FP
FP
FP
FP
P
Mätinstrument för klimat och ventilation.
F
FP
F
FP
F
FP
FP
FP
Mätkedjor inom kraft, tryck, moment och acceleration samt elpressar.
FP
FP
FP
FP
FP
FP
Massflödesmätning av gaser, flödesmätning av vätskor i VA-nät, processmätning.
F
F
F
F
Nivågivare för höga tryck och temperaturer. Anpassningar för process och maskin.
F
F
F
F
F
FP
FP
Flödesmätare, centralsmörjningssystem, analys av olja i vatten.