Företag
Acceleration, Vibration
Bildbehandling
Kraft, Vikt
Flöde - Gas
Flöde - Vätska
Kemiska instrument
Motorstyrning
Nivå
Närvaro
Position, Vinkel
Temperatur
Tryck
Datainsamling
Kalibrering
PC-Program
PC-Kort
Övrigt
Specialitet
FP
FP
FP
Kalibrering av tryck, temperatur och el plus Hart, Profibus och Foundation Fieldbus.
P
FP
Mätutrustning för fordon.
FP
FP
FP
FP
FP
Mät- och reglerteknik.