Företag
Acceleration, Vibration
Bildbehandling
Kraft, Vikt
Flöde - Gas
Flöde - Vätska
Kemiska instrument
Motorstyrning
Nivå
Närvaro
Position, Vinkel
Temperatur
Tryck
Datainsamling
Kalibrering
PC-Program
PC-Kort
Övrigt
Specialitet
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
Automationssystem med givare och styrsystem.
FP
FP
FP
Optisk kontroll av mått och ytor.
F
F
FP
FP
P
FP
Termometrar för VVS och industri, termostater, flödesvakter, syrgasmätare och pH.
FP
Industriell temperaturmätning.
F
F
F
F
F
Anpassade och snabba leveranser.
P
P
FP
P
FP
FP
Test- och mätinstrument samt kalibrering.
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
P
FP
FP
FP
Dataloggar, trådlös mätning, analys via mobil och PC.
P
P
P
FP
FP
Utrustning och programvara för kalibrering.