Företag
Acceleration, Vibration
Bildbehandling
Kraft, Vikt
Flöde - Gas
Flöde - Vätska
Kemiska instrument
Motorstyrning
Nivå
Närvaro
Position, Vinkel
Temperatur
Tryck
Datainsamling
Kalibrering
PC-Program
PC-Kort
Övrigt
Specialitet
F
F
F
F
F
F
F
F
Industriell automation.
FP
FP
P
FP
FP
FP
Kompletta system för mätning av töjning, kraft, vikt, vridmoment, tryck och läge.
F
F
FP
P
Mät- och styrsystem för verktygsmaskiner och automation.
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
P
Givare.
F
F
F
F
F
F
F
Lägesgivare.
FP
FP
FP
FP
System för industriell dimensionsmätning plus eftermarknad och tjänster.
FP
F
F
F
F
F
F
F
F
F
Överordnad processtyrning.
F
F
F
F
F
F
F
FP
F
Beröringsfri mätning.