Företag
Acceleration, Vibration
Bildbehandling
Kraft, Vikt
Flöde - Gas
Flöde - Vätska
Kemiska instrument
Motorstyrning
Nivå
Närvaro
Position, Vinkel
Temperatur
Tryck
Datainsamling
Kalibrering
PC-Program
PC-Kort
Övrigt
Specialitet
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
Mätsystem för motorprovning, komponentprovning, maskinövervakning och långtidsprovning.
F
F
F
F
F
F
Bestämning av rätt smörjmedel, rätt smörjintervall och rätt mängd.
F
F
FP
F
FP
FP
FP
FP
Processmätteknik, ventiler och automation.