Företag
Acceleration, Vibration
Bildbehandling
Kraft, Vikt
Flöde - Gas
Flöde - Vätska
Kemiska instrument
Motorstyrning
Nivå
Närvaro
Position, Vinkel
Temperatur
Tryck
Datainsamling
Kalibrering
PC-Program
PC-Kort
Övrigt
Specialitet
FP
FP
FP
FP
Mätinstrument för el, funktionsgeneratorer samt testsystem för bränsleceller.
F
F
F
Industriautomation.
FP
FP
FP
Mätgivare och instrument.
Portabla mätinstrument för uppriktning av roterande maskiner.
F
F
F
F
F
F
F
Vågar och vågsystem.
FP
Värmekameror för visualisering av temperaturfördelning.
F
F
F
FP
F
Mätare och vakter för flöde, tryck, temperatur och nivå.
FP
F
F
FP
FP
F
FP
Signalbehandling av mätdata, protokollomvandling och fjärrstyrning.
F
F
Gasflödemästare.
P
FP
Robusta mobila datorer, GPS-utrustning och mätinstrument för industri och fältarbete.
F
Mätning och simulering.