Företag
Acceleration, Vibration
Bildbehandling
Kraft, Vikt
Flöde - Gas
Flöde - Vätska
Kemiska instrument
Motorstyrning
Nivå
Närvaro
Position, Vinkel
Temperatur
Tryck
Datainsamling
Kalibrering
PC-Program
PC-Kort
Övrigt
Specialitet
F
F
F
F
F
F
Övervakning av flöde och nivå. lägesindikering i tuffa miljöer.
P
FP
FP
FP
P
P
F
FP
FP
FP
P
"Allt mellan himmel och jord."
F
F
F
Nivågivare.
F
F
Styrspakar, positionsgivare för industri, marin, flyg mm.
FP
F
F
F
F
F
Automation, tryck, temperatur och nivå.
F
F
Kundanpassningar och korta leveranstider.
F
F
FP
F
F
F
FP
FP
Processinstrumentering för nivå, flöde, tryck, temperatur, analys och systemkomponenter.
FP
Industriella lastceller samt elektronikmoduler för inkoppling av lastceller till styrsystem via fältbussar.
F
F
Nivelleringsutrustning för asfaltläggare.
F
F
FP
F
FP
Värmebehandling, automationssystem och loggsystem.
F
F
F
FP
F
F
FP
Givare för nivå, flöde, tryck och vikt.
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
Fjärrkontakt och styrning.