Företag
Acceleration, Vibration
Bildbehandling
Kraft, Vikt
Flöde - Gas
Flöde - Vätska
Kemiska instrument
Motorstyrning
Nivå
Närvaro
Position, Vinkel
Temperatur
Tryck
Datainsamling
Kalibrering
PC-Program
PC-Kort
Övrigt
Specialitet
P
Mätsystem för axel- och remuppriktning, geometriska mätningar.
P
Mjukvaruutveckling och lagerlogistik.
F
F
F
Visionsystem för kvalitetskontroll.
F
Mätning i svår miljö och trånga utrymmen.
F
Visionsystem för kvalitetskontroll, mätning, identifiering samt guidning i 2D och 3D.
F
F
F
F
FP
F
Mätning och reglering av temperatur, fukt, tryck och flöde.
F
Frekvensomriktare, motorer och kringutrustning till dessa.