Företag
Acceleration, Vibration
Bildbehandling
Kraft, Vikt
Flöde - Gas
Flöde - Vätska
Kemiska instrument
Motorstyrning
Nivå
Närvaro
Position, Vinkel
Temperatur
Tryck
Datainsamling
Kalibrering
PC-Program
PC-Kort
Övrigt
Specialitet
P
FP
F
P
FP
FP
FP
FP
Processmätning, kalibrering, kalibreringsmjukvara samt utbildning.
Samla och visualisera produktionsdata i realtid.
F
F
F
F
F
Automationskomponenter som sensorer, kontrollreläer, mjukstartare och energimätare.
FP
FP
FP
Utrustning för produktionsmätning.
Radio- och datakommunikation
F
F
Fotoceller för smutsiga miljöer.
F
Säkringar, kraftmotstånd, elutrustning enl. nordamerikansk standard, flygplatsbelysning.
FP
Analys av kylprocesser och värmepumpar.
FP
FP
FP
Visionsystem, identifiering och kodläsning.
F
F
F
F
Reglering av tryck och flöde.