L
Företag
Acceleration, Vibration
Bildbehandling
Kraft, Vikt
Flöde - Gas
Flöde - Vätska
Kemiska instrument
Motorstyrning
Nivå
Närvaro
Position, Vinkel
Temperatur
Tryck
Datainsamling
Kalibrering
PC-Program
PC-Kort
Övrigt
Specialitet
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
Egen kundspecifik utrustning för mätning, styrning och reglering.
F
P
P
P
F
F
F
F
F
FP
P
Explosionsklassad teknik.
F
F
F
F
FP
F
F
F
F
FP
F
F
FP
Processautomation och signalomvandling.
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
Sensor, processinstrument och pulsgivare.
FP
FP
F
F
P
FP
P
Instrument för elkvalitet, termografi, jordfel, mätvärdesomvandlare, strömtänger.
FP
FP
Temperaturmätning på tappstråle.
FP
Säkerhetskritiska sensorer och system för vision samt databearbetning.
Konsistensmätning av pappersmassa.

Läs Automation digitalt

automation 2019 nr 6.jpg