Företag
Acceleration, Vibration
Bildbehandling
Kraft, Vikt
Flöde - Gas
Flöde - Vätska
Kemiska instrument
Motorstyrning
Nivå
Närvaro
Position, Vinkel
Temperatur
Tryck
Datainsamling
Kalibrering
PC-Program
PC-Kort
Övrigt
Specialitet
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
Egen kundspecifik utrustning för mätning, styrning och reglering.
F
P
P
P
F
F
F
F
F
FP
P
Explosionsklassad teknik.
F
F
F
F
FP
F
F
F
F
FP
F
F
FP
Processautomation och signalomvandling.
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
Sensor, processinstrument och pulsgivare.
FP
FP
F
F
P
FP
P
Instrument för elkvalitet, termografi, jordfel, mätvärdesomvandlare, strömtänger.
FP
FP
Temperaturmätning på tappstråle.
FP
Säkerhetskritiska sensorer och system för vision samt databearbetning.
Konsistensmätning av pappersmassa.