Företag
Acceleration, Vibration
Bildbehandling
Kraft, Vikt
Flöde - Gas
Flöde - Vätska
Kemiska instrument
Motorstyrning
Nivå
Närvaro
Position, Vinkel
Temperatur
Tryck
Datainsamling
Kalibrering
PC-Program
PC-Kort
Övrigt
Specialitet
Maskinsäkerhet, helhetslösningar och utbildning.
0920-22 03 60
FP
FP
FP
FP
FP
Utrustning för mätning, styrning och reglering samt övervakning med larm.
0920-22 03 60
FP
FP
FP
FP
FP
Utrustning för mätning, styrning och reglering samt övervakning med larm.
FP
FP
FP
FP
FP
Utrustning för mätning, styrning och reglering samt övervakning med larm.
FP
FP
FP
FP
Canbus- och mätsystem för elektroniska styrenheter och fordon.
Oförstörande skadedetektering med NAW-teknik.
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
Mätutrustning för ljud och vibrationer, datainsamling samt bildbehandling.
FP
FP
FP
FP
F
Mätning och positionering av rörelse i maskiner.
F
F
F
Larm och säkerhet, Mobildata, Säker kommunikation, IOT.
FP
Störningsuppföljning, beräkning av TAK-värde.
F
F
FP
F
FP
FP
F
Atex-utrustning
FP
F
FP
FP
P
FP
FP
FP
FP
FP
FP
F
F
F
F
F
F
F
F
Armaturer till processindustrin samt värme och kyla.
FP
FP
Ventiler och instrument samt maskinövervakning.
F
Kompletta leveranser av industriell automation.
F
F
F
Industriell Automation.
P
P
P
P
P
Pneumatik.
F
F
F
F
F
Flödesmätning på vätska.
FP
FP
Produktionsuppföljning och stopptidsmätning.