Wenglor

Specialitet:
Optiska givare.

Affärområden:
Mätföretag