Wago

Specialitet:
Energimätning. Distribuerade IO och PLC:er med loggning och kommunikation.

Affärområden:
Mätföretag