VMI International

Specialitet:
Tillståndsanalys av maskiner genom portabla instrument och online-instrument.

Affärområden:
Mätföretag