Vaisala

Specialitet:
Mätare och kalibreringsinstrument för bl a fukt, oljefukthalt, koldioxid, tryck och väder.

Affärområden:
Mätföretag