Sick

Specialitet:
Sensorer, säkerhet, pulsgivare och auto-ID.

Affärområden:
Mätföretag