Honeywell

Specialitet:
Överordnad processtyrning.

Affärområden:
Mätföretag