Hexagon Metrology

Specialitet:
System för industriell dimensionsmätning plus eftermarknad och tjänster.

Affärområden:
Mätföretag