Forest IT-design

Specialitet:
Robusta mobila datorer, GPS-utrustning och mätinstrument för industri och fältarbete.

Affärområden:
Mätföretag